Nawigacja

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny p. Magdalena Wawrzyniak zaprasza dzieci i rodziców
w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 14.00.

Zadania pedagoga szkolnego

I Wychowanie

 • Rozpoznawanie problemów wychowawczych uczniów oraz ich sytuacji
  w zakresie potrzeb wyrównywania wiedzy.
 • Analizowanie i szukanie przyczyn problemów wychowawczych i dydaktycznych w zakresie potrzeb uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z trudnościami wychowawczymi.

 

II Profilaktyka i promocja zdrowia

 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.
 • Przeciwdziałanie agresji. Minimalizowanie zachowań agresywnych.

 

III Opieka

 • Troska o bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią.
 • Współpraca z instytucjami i osobami świadczącymi szeroko rozumianą pomoc (policja, ratownik medyczny, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  w Jarocinie).
 • Pomoc uczniom, którzy znaleźli sie w trudnej sytuacji życiowej.
 • Udzielanie porad i współpraca z rodzicami.
 • Współpraca z nauczycielami.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Dobieszczyzna 32, 63-210 Żerków
 • 62 7402701

Galeria zdjęć