Nawigacja

Aktualności

Cykliczne warsztaty profilaktyczne dla klas IV-VI w Gminie Żerków

Od października tego roku rozpoczęły się w naszej szkole cykliczne warsztaty profilaktyczne dla klas IV-VI. Programem objęte są wszystkie szkoły w Gminie Żerków, w tym nasza. Spotkania z uczniami prowadzić będą specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania. Trenerzy będą przyjeżdżać do nas raz w miesiącu na 90 minutowe warsztaty, podczas których będą uczyć dzieci przede wszystkim JAK radzić sobie
w sytuacjach trudnych, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko uzależnienia, przemocy
i ich konsekwencji. Ponadto, trenerzy przeprowadzą także spotkanie z nauczycielami, a po warsztatach z dziećmi, spotkanie z rodzicami, w którym wskażą jakie są potencjalne zagrożenia w naszym środowisku i na co należy zwrócić uwagę u naszych dzieci.

W październiku, podczas pierwszego warsztatu, odbyło się wprowadzenie do tematyki spotkań, integracja uczniów, określenie ich relacji w grupie, sprawdzenie poziomu wiedzy dzieci z zakresu uzależnień i przemocy. Po analizie zakresu wiedzy uzyskanej od dzieci, nastąpiło rozpoczęcie realizacji założenia skrzynki korczakowskiej i gablotki o tematyce profilaktycznej zgodnej z zapotrzebowaniem uczniów (dzieci wkazały podczas tych zajęć, które z zagrożeń ich dotykają czy niepokoją najczęściej).

W świecie pełnym różnych zagrożeń profilaktyka i wyposażenie dzieci w narzędzia i wiedzę, jak sobie z nimi radzić, jest niezbędna. Dlatego bardzo się cieszymy, że taki program jest
u nas realizowany i czekamy na kolejne warsztaty.

Galeria zdjęć

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
    Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
    Dobieszczyzna 32, 63-210 Żerków
  • 62 7402701

Galeria zdjęć