Nawigacja

Pilotaż programowania "Zdrowo jem, więcej wiem" - projekt p.patronatem żony Prezydenta "Książka moim przyjacielem"-projekt czytelniczy

Rok 2016/2017

Pilotaż programowania

Program nauczania programowania

z elementami języka angielskiego

pt. „Zaprogramuj się na angielski”

 

przeznaczony dla klasy V Szkoły Podstawowej

Ilość godzin przeznaczono na realizację programu: 30 godzin zegarowych

Autor programu: mgr Agnieszka Kostrzewa

         I Wstęp

Program przygotowany jest dla uczniów klasy piątej szkoły podstawowej. Zakłada się, że dzieci w tym wieku (10-11 lat) posiadają podstawową umiejętność obsługi komputera i urządzeń technologicznych. Znają budowę komputera i potrafią posługiwać się nim do wyszukiwania informacji, pisania tekstów czy rysowania obrazków. Znają też podstawy języka angielskiego tj. posługują się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, leksykalnych, gramatycznych i fonologicznych. Nauka programowania w niniejszym programie idzie w parze z CALL (Computer-Assisted Language Learning) czyli jest jednocześnie procesem wspomagania rozwoju kompetencji językowych poprzez wykorzystanie technik infomacyjno-komunikacyjnych.    

 

         II Cele ogólne

Głównym celem niniejszego programu jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz wykorzystanie do tego celu znajomości języka angielskiego.

Program zakłada również:

 1. Rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
 2. Rozwijanie wyobraźni, umiejętności wnioskowania, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i prezentowania ich.
 3. Podniesienie kompetencji z informatyki, a w szczególności umiejętności programowania i obsługi nowoczesnych narzędzi ICT.
 4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a w szczególności zapoznanie się z komendami i słownictwem używanym w programach komputerowych, a w szczególności w środowisku Scratch.
 5. Wspieranie działań twórczych dzieci i motywowanie do dalszej nauki programowania i języka angielskiego.
 6. Kształtowanie wytrwałości w podejmowanych zadaniach, pozwalanie na popełnianie błędów i dążenie do ich rozwiązania/naprawienia.
 7. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za wspólny projekt.
 8. Budowanie i rozwijanie pewności siebie u dzieci.
 9. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich.

 

     III Osiągnięcia uczniów

      W efekcie realizacji powyższego programu i treści nauczania uczniowie:

 1. Poznają i będą umieli korzystać z podstawowych komend w środowisku programowania Scratch.
 2. Będą potrafili nazwać podstawowe skrypty, opcje w języku angielskim i będą używać Scratch w języku angielskim.
 3. Będą tworzyli proste historyjki według własnych pomysłów.
 4. Będą tworzyli prostą animację.
 5. Utworzą prostą grę z pomocą nauczyciela lub według własnego pomysłu.
 6. Utworzą animowaną kartkę świąteczną lub urodzinową.
 7. Będą korzystać z zasobów biblioteki gotowych projektów, będą je modyfikować.
 8. Będą udostępniać swoje wytwory na stronie Scratch.mit.edu
 9. Utrwalą angielski alfabet, poznają nowe czasowniki, będą używali kontrukcji has got/have got do opisu duszków, poznają czas Present Continuous do opisywania czynności wykonywanych w chwili obecnej.
 10. Będą zgodnie pracowali w parach lub grupach.
 11. Będą twórczo uczestniczyć w zajęciach.

 

IV Warunki realizacji

Program jest przeznaczony do realizacji w formie zajęć grupowych dla dzieci w wieku 10-11 lat prowadzonych raz w tygodniu przez 60 minut w ciągu jednego roku szkolnego z możliwością przedłużenia na kolejny rok szkolny. Program będzie się opierał na wykorzystaniu bezpłatnego środowiska programowania obiektowego Scratch. W związku z tym uczniowie będą korzystali z komputerów przenośnych lub stacjonarnych z dostępem do internetu, a nauczyciel będzie korzystał również z tablicy interaktywnej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Dobieszczyzna 32, 63-210 Żerków
 • 62 7402701

Galeria zdjęć