Nawigacja

Projekt rządowy "Bezpieczna +" "Czytam, bo lubię" Projekt ekologiczny Projekt "Początki państwa polskiego"

Rok 2015/2016

Projekt rządowy "Bezpieczna +"

W okresie od listopada do grudnia 2015r. będziemy realizować projekt  pt."Zawsze aktywni" w ramach programu rządowego "Bezpieczna+".

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Zadanie ma na celu zaktywizowanie uczniów do różnych działań na rzecz społeczności lokalnej, rozwijanie u nich postaw prospołecznych, wdrażanie do bezpiecznego zachowania się  w różnych sytuacjach i miejscach.  Udział w programie  pokaże  szkołę otwartą na przedsięwzięcia, organizowane przez inne instytucje funkcjonujące w najbliższym otoczeniu.

Cele :

- kształtowanie postawy przynależności do społeczności lokalnej

- korzystanie z dorobku instytucji kulturalnych

- motywowanie uczniów do różnych form aktywności

- współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami

- kształtowanie postawy szacunku wobec innych

- podejmowanie działań  na rzecz społeczności lokalnej

- integracja zespołu uczniowskiego

Podczas realizacji projektu uczniowie będą wyjeżdżać do kina i teatru w celu poznania tych instytucji kulturowych, a jednocześnie umożliwi im to obcowanie ze sztuką. Nawiązana zostanie współpraca z muzeami w Śmiełowie i Spichlerzem Rocka w Jarocinie. Aktywność fizyczną uczniom zapewnią zajęcia w kręgielni, na basenie oraz różne konkurencje sportowe rozgrywane podczas „Spartakiady niepodległościowej” na boisku „Orlik”. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich pozwoli dzieciom nauczyć się różnych praktycznych umiejętności (np. wypieki przedświąteczne), z kolei uczniowie przygotują dla pań „Jasełka”  i śpiewanie kolęd połączone z karaoke. Dla seniorów zorganizowane zostaną w szkole spotkania z komputerem, podczas których uczniowie służyć będą im pomocą.  Z okazji świąt Bożego Narodzenia  dzieci przygotują kartki świąteczne z życzeniami i dostarczą je osobom starszym i samotnym. W działaniach wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z folderem podumowującym nasze działania w ramach projektu:

folder_Bezpieczna__.docx

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
    Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
    Dobieszczyzna 32, 63-210 Żerków
  • 62 7402701

Galeria zdjęć